Zváračská škola

Základné kurzy podľa STN 050705

Názov kurzu Cena Počet dní Teória Prax
Z-M1 - Zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne CO2 620€ 18 dní 39h 105h
Z-E1 - Zváranie el. oblúkom obalenou elektródou 680€ 23 dní 40h 144h
Z-G1 - Zváranie plameňom 680€ 23 dní 40h 144h
Z-T1 - Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannom plyne Ar (čierný materiál) 785€ 20 dní 40h 120h
Z-T3 - Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannom plyne Ar (nerez) 800€ 20 dní 40h 120h
Z-T7 - Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrannom plyne Ar (hliník) 800€ 20 dní 40h 120h
Z-E3 - Zváranie el. oblúkom (nerez) 820€ 23 dní 40h 144h
Z-M7 - Zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne Ar (hliník) 825€ 20 dní 40h 120h
D-G2 - Rezanie kyslíkovo-acetylenovým plameňom 125€ 6 dní 20h 30h
D-G3 - Rovnanie kyslíkovo-acetylenovým plameňom 260€ 8 dní 24h 56h
D-E3 - Drážkovanie uhlíkovou elektródou 150€ 6 dní 20h 30h
Z-M3 - Zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne Ar (nerez) 810€ 18 dní 39h 105h

Uvedené ceny sú bez DPH

Úradné kurzy zvárania podľa EN ISO 9606-1, 13 585

Názov kurzu Cena Počet dní Teória Prax
135P - zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne CO2, zákl. materiál (1.1;1.2;1.3;1.4;........6) 580€ 20 dni 22h 138h
135P - nadstavba 280€ 10 dni 12h 68h
111P - zváranie el. oblúkom, zákl. materiál (1.1;1.2;1.3;1.4;........6) 580€ 20 dni 22h 138h
111T - zváranie el. oblúkom (rúra), zákl. materiál (1.1;1.2;1.3;1.4;........6) 625€ 25 dni 22h 178h
111P - nadstavba 280€ 10 dni 12h 68h
311T - plameň, zákl. materiál (1.1;1.2;1.3;1.4;........6) 570€ 25 dni 22h 178h
141T - zváranie netaviacou sa elektródou v ochr. plyne Ar (čierny materiál) 784€ 25 dni 22h 178h
141T -zváranie netaviacou sa elektródou v ochr. plyne Ar (nerez) 880€ 25 dni 22h 178h
135T - zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne CO2, zákl. materiál (1.1;1.2;1.3;1.4;........6) 620€ 25 dni 22h 178h
136P - Trubičkový drôt 620€ 20 dni 22h 138h
Periodická skúška podľa EN ISO 9606-1,9.3b (2 roky) 200€ 3 dni - 24h
Periodická skúška podľa EN ISO 9606-1,9.3a (3 roky) 260€ š dni - 24h
PED - Tlaková skúška 20€ - - -
RTG - Röntgenová skúška 50€ - - -
UT - Ultrazvuk 30€ - - -
MT - Magnetická skúška 20€ - - -
111T - Zváranie el. oblúkom (rúra) zákl. materiál (nerez) 795€ 25 dni 22h 178h
912T - Spájkovanie 350€ 15 dni 12h 44h

Uvedene ceny sú bez DPH